wtorek, 3 stycznia 2012

Jak oceniasz usługę bankowości mobilnej?

Zarówno obecni, jak i potencjalni użytkownicy bankowości mobilnej są zdania, że ma ona szanse w przyszłości zastąpić bankowość internetową – wynika z Mobile Banking Monitor ARC Rynek i Opinia.
Aż 80% użytkowników bankowości mobilnej jest zadowolona z tej usługi. Spośród dostępnych funkcjonalności najwyżej oceniony został zakres operacji możliwych do wykonania (4,03), najniżej zaś – szybkość działania aplikacji (3,71). Połowa respondentów korzystających z bankowości mobilnej jest zdania, że używanemu przez nich systemowi nie brakuje żadnej funkcjonalności.


Mimo wysokich ocen zdecydowana większość, bo aż 78% użytkowników deklaruje, że częściej loguje się do konta za pomocą urządzania stacjonarnego – komputera lub laptopa – niż mobilnego. Zaledwie 11% respondentów częściej używa w tym celu urządzenia mobilnego, zaś pozostałe 11% - w takim samym stopniu korzysta z urządzeń mobilnych jak i stacjonarnych. 

Istnieje istotna różnica w postrzeganiu aspektu bezpieczeństwa bankowości mobilnej wśród użytkowników tej usługi i osób, które jeszcze z niej nie korzystały. Potencjalni użytkownicy ponad dwa razy częściej wyrażają wątpliwość względem bezpieczeństwa niż respondenci rzeczywiście korzystający z bankowości mobilnej. Za największą zaletę bankowości mobilnej jej potencjalni użytkownicy uważają możliwość dostępu do konta z każdego miejsca (92%).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz